Sdružení uživatelů systému ALEPH ČR a SR.Ex Libris [nové]   [SUAleph]   [akce]   [dílna]   [odkazy]

* Už to nemůžete vydržet? Napište nám! * We can speak English.
* SUALEPH © 1996-2006 * Aktualizováno 17/02/2006


Knihovny

Přehled knihoven, které užívají systém ALEPH v ČR a SR, v různých verzích 300 i 500.
* Česká republika * Slovenská republika

Česká republika

Název knihovny Verze ALEPH WWW OPAC Kontakty
Aktualizace
Česká zemědělská univerzita (ČZU) 505.16.02 http://www.aleph.czu.cz/ Ondřej Mayer detaily o ČZU 03/04/2007
České vysoké učení technické (ČVUT) 505.16.02 http://aleph.cvut.cz/ Petr Vandrovec detaily o ČVUT 10/11/2004
Knihovna Akademie věd ČR 505.14.2.5 http://aleph.lib.cas.cz Martin Lhoták detaily o KNAV 07/06/2005
Krajská knihovna Karlovy Vary (KKKV) 505.14.2.5 http://katalog.kvary.cz/F Martin Gruber detaily o KKKV 27/03/2007
Masarykova univerzita (MU) 505.16.02 http://aleph.muni.cz/ Miroslav Bartošek detaily o MU 10/02/2006
Moravská zemská knihovna (MZK) 505.18.01 http://aleph.mzk.cz/ Petr Žabička detaily o MZK 11/11/2008
Národní knihovna ČR (NK ČR) 505.16.02 http://sigma.nkp.cz/ Helena Dvořáková detaily o NK ČR 11/10/2006
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVKPK) 505.16.02 http://aleph.svkpl.cz/F Šrajbová Magda detaily o SVKPK 27/10/2006
Univerzita Karlova v Praze 505.18.01 http://ckis.cuni.cz Eva Březinová detaily o UK ÚVT 9/11/2009
Vědecká knihovna Olomouc (VKOL) 505.18.01 http://aleph.vkol.cz/ Martin Vojnar detaily o VKOL 09/04/2009
Vysoká škola ekonomická (VŠE) 505.16.02 http://library.vse.cz/ Jitka Davidová detaily o VŠE 01/06/2005
Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) 505.16.02 http://knihovna.vscht.cz/ Anna Součková detaily o VŠCHT 17/02/2006
Vysoké učení technické v Brně (VUTBR) 505.16.02 http://aleph.lib.vutbr.cz Martin Fasura detaily o VUTBR 20/10/2006
Západočeská univerzita (ZČU) 505.16.02 http://josef.uk.zcu.cz/F Radka Tichá detaily o ZČU 24/10/2006
Židovské muzeum (ŽMP) 505.14.2.5 http://knihovna.jewishmuseum.cz/ Dana Mrákotová detaily o ŽMP 23/06/2005


Přehled knihoven, které užívají systém ALEPH v ČR a SR, v různých verzích 300 i 500.
* Česká republika * Slovenská republika

Slovenská republika

Název knihovny Verze ALEPH WWW OPAC Kontakty
Aktualizace
Štátna vedecká knižnica Košice (SVKK) 505.14.2.6 http://sclib.svkk.sk/F/ Jan Krištof detaily o SVKK 16/10/2003
Prešovská univerzita (UK PU) 505.14.2.6 http://alis.pulib.sk/ALEPH Martina Halková detaily o UK PU 12/11/2004
Technická univerzita Košice (TUKE) 505.14.2.6 https://tulin.lib.tuke.sk/F Zuzana Bortáková detaily o TUKE 13/06/2005
Univerzita P.J.Šafárika (UPJŠ) 505.16.02 http://aleph.upjs.sk/F Júlia Vokálová detaily o UPJŠ 18/03/2008

URL: http://www.sualeph.cz/knihovny.htm Tyto WWW stránky udržuje MZK.